reference

ofirme_tecky

automobilový průmysl

chlazení pro úpravu vzduchu výrobních linek povrchů přístrojových desek automobilů

chlazení výroby automobilových skel – nanášení těsnící hmoty (vstřikolisy)

chlazení výroby pěnových výplní interiérových prvků automobilů (PUR)

potravinářský průmysl

chlazení výrobních linek producentů nealkoholických nápojů, např. chlazení pasterizačních výměníků, chlazení vyfukovacích linek PET lahví

atmosférické chlazení výrobců trvanlivých potravin (chlazení rotaklávů)

kompresorové chlazení / topení řízeného kvašení výroby vína

atmosférické chlazení výroby octa

nemocnice, komerční a občanská výstavba

zdroje chladu pro VZT a fan-coilové rozvody


centrální klimatizace operačních sálů (chlazení VZT)

klimatizace kanceláří (centrální zdroj chladu + fan-coily)

zastupujeme / dodáváme

  •     McQuay    

  •     

  • carrier_logo

  •     chiller_logo    

  •          bac_logo         

  •     alfa_laval_logo    

  • ALFA-LUVE-logo

  • AET_flexi

kancelář

oplanska-leto-2012-FOOTER

adresa

tady jsme

mapa

UA-139973241-1